امام صادق(ع) : هیچ معجزه‌اى از معجزات انبیاء نیست مگر اینکه خداوند آن را به دست حضرت قائم(عج) براى اتمام حجت بر دشمنان ظاهر خواهد کرد
آخرین اخبار
صفحه اصلي > ارسال مطلب 
ارسال مطلب
 
عنوان فرم
نام :
نام خانوادگی :
نام مستعار:
عنوان :
استاد دانشجو
ارسال مطلب:
توضيحات :